I N N O V A T I O N

Start Översikt Nyheter Kontakt

Plast


Produktmodeller
Styrdator
Tjänster / Service

Prototyp-
tillverkning

Uppåt
Metall
Plast
Trä

Bild 1
Rotorblad till minivindkraftverk,
fräst i Styrofoam 250

Bild 2 v.
Och-tecken
fräst i Frigolit

Bild 3 h.
Detalj av rotorfäste


© 2013 Pervita Advisory                        Senast ändrad: 2013-07-14